Trong khi bị bệnh quai bị cần kiêng và nên ăn gì?

Xem thêm:   Khi bị bệnh bạch hầu cần kiêng và nên ăn gì?