Tinh trùng yếu có thể có con hay không?

Xem thêm:   Xuất tinh ngược dòng - nỗi sợ hãi của các chàng khi cực khoái