Tại sao cần chẩn đoán sớm biến chứng bệnh tràn dịch khớp gối và lupus ban đỏ – viêm khớp dạng thấp?