Những điều cần biết khi thực hiện phương pháp điện di vitamin C