Khi bị bệnh phong cần kiêng và nên ăn gì nhanh khỏi bệnh?