Khi bị bệnh phong cần kiêng và nên ăn gì nhanh khỏi bệnh?

Xem thêm:   Khi bị bệnh dại cần kiêng và nên ăn gì tốt nhất?