Bệnh viện Tim Hà Nội - Cơ sở 2

Bệnh viện Tim Hà Nội - Cơ sở 2

Đặt lịch khám

34 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

0243 9422 430

Thông tin Bệnh viện Tim Hà Nội - Cơ sở 2 đang được cập nhật: Thời gian làm việc, địa chỉ và hình ảnh sẽ được chúng tôi liên tục update

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được thành lập theo quyết định số 6863/QĐ-UB ngày 15/11/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp có thu, tự hạch toán toàn bộ chi phí hoạt động, hoạt động theo quy chế hoạt động được ban hành theo quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bệnh viện đã cam kết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho toàn bộ khoa phòng cho các hoạt động của bệnh viện, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong năm 2014. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189 cho các phòng xét nghiệm nhằm đảm bảo độ tin cậy của các chỉ tiêu xét nghiệm. Hướng tới triển khai áp dụng tích hợp các công cụ, giải pháp cải tiến chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và học hỏi các mô hình thực hành tốt nhất trong nước và trên thế giới để cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Với nền tảng vốn có và những nỗ lực không mệt mỏi của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên bệnh viện, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các dự án cải tiến mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của dịch vụ y tế nhằm duy trì sự thỏa mãn của khách hàng và đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho toàn thể nhân viên bệnh viện, hướng tới mục tiêu “Vì một trái tim khỏe”.Bấm để gọi ngay