Bệnh phê quản co thắt là gì và cách điều trị bệnh phế quản co thắt hiệu quả?